رزومه دکتر سید شمس الدین هاشمی مقدم

نام و نام خانوادگی : سید شمس الدین هاشمی مقدم

سال تولد :

شغل : هیئت علمی

مرتبه علمی :

Mail

Site

icon-e-learning-1b72z9p

سوابق تحصیلی
تالیف و ترجمه

ترجمه :

جیمز، ویلیام. مترجم : سید شمس الدین هاشمی مقدم. (1379). گفتگوهایی با معلمان در زمینه روان شناسی. اراک : انتشارات دانشگاه اراک.

مقاله ها :

هاشمی‌مقدم، سید شمس‌الدین. (1385). ارزيابي وضعيت فعلي شيوه سازماندهي مواد و محتواي دروس رشته هاي علوم انساني با تاكيد بر علوم تربيتي در نظام آموزش عالي. چكيده مقالات كتگره ملي علوم انساني – پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي (شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني)داخلي

هاشمی‌مقدم، سید شمس‌الدین. (1385). بررسي و مقايسه كاربرد دو الگوي برنامه درسي تلفيقي و موضوعات مجزاء در سازماندهي برنامه و محتواي درسي دانشگاهي رشته هاي علوم تربيتي. مجموعة مقالات اولين همايش بين المللي كتاب درسي دانشگاهي – سازمان سمت داخلي

هاشمی‌مقدم، سید شمس‌الدین. (1384). تحلیلی از مسائل بنیادی در نظام آموزش و پرورش. چکیده مقالات اولین همایش تحلیل و تنظیم نظام علوم تربیتی، مشهد مقدس، دانشگاه فردوسی داخلي.

هاشمی‌مقدم، سید شمس‌الدین. (1381). تكنولوژي آموزشي، رويكردي نوين در آموزش عالي. مجموعه مقالات همايش كاربرد تكنولوژي آموزشي در آموزش عالي ايران، اراك، دانشگاه اراك داخلي.

هاشمی‌مقدم، سید شمس‌الدین. (1381). تاملی پیرامون رویکرد تلفیق در برنامه درسی. چکیده مقالات همایش تلفیقی در برنامه درسی، انجمن برنامه ریزی درسی ایران، دانشگاه تربیت مدرس داخلي.

هاشمی‌مقدم، سید شمس‌الدین. (1380). رشد فرآیند شناختی، رویکردی موثر در برنامه‌ریزی درسی در جهت پرورش نیروی تفکر. مجموعه مقالات همایش برنامه درسی و پرورش تفکر، انجمن برنامه‌ریزی درسی ایران، دانشگاه تربیت معلم تهران داخلي.

هاشمی‌مقدم، سید شمس‌الدین. (1379). تحلیلی پیرامون نقش محوری هدف های آموزشی در طراحی و اجرای برنامه های درسی. پژوهش در مسائل تعلیم وتربیت داخلي.

هاشمی‌مقدم، سید شمس‌الدین. (1374). تحلیلی از اندیشه های فلسفی روانشناختی و تربیتی ویلیام جیمز. پژوهش‌های تربیتی داخلي.

طرح های پژوهشی

بررسی کاربرد الگوی برنامه درسی تلفیقی در سازمان دهی مواد درسی رشته علوم تربیتی دانشگاه ها (1383-1384)

مطالعه نقش مولفه های برنامه درسی پنهان در تغییرات رفتاری دانشجویان رشته های علوم انسانی دانشگاه اراک از دیدگاه اساتید و دانشجویان (1386-1387)

راهنمایی و مشاوره پایان نامه

بختیاری، منصوره. (1389). مقايسه ميزان يادگيري الكترونيكي،سواد اطلاعاتي و مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان دوره متوسطه تحت آموزش سنتي و آموزش از راه دور.

افشاری، رقیه. (1389). بررسي رابطه استفاده از رسانه هاي آموزشي سبك هاي يادگيري و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه دوم و سوم رشته علوم تجربي شهر شازند.

قشمی، محمد. (1388). مقايسه تاثير آموزش مبتني بلر كامپيوتروآموزش سنتي برميزان يادگيري دانش آموزان كلاسهاي چند پايه.

توکلیان، محبوبه. (1387). بررسي رابطه راهبردهاي خودگردان با انگيزه پيشرفت و خودكارآمدي يارانه‌اي دانشجويان.

غلامی، سمیه. (1387). بررسي رابطه سواد اطلاعاتي و تفكرخلاق دانشجويان دانشكده علوم انساني دانشگاه اراك.

منصوری‌لرستانی، منصوره. (1386). بررسي سير تكويني و تطبيقي كاربرد تكنولو‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژي آموزشي در نظام آموزشي آمريكا وهند وايران.

رضایی‌باقر، صغری. (1386). بررسی برنامه درسی دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی.

قاسم‌‌زاده، اکبر. (1386). بررسی رابطه بین رسانه های آموزشی موجود در مدارس و عوامل موثر در استفاده از این رسانه ها.

طاهری‌خوشدونی، طاهره. (1386). تكنولو‍ي آموزشي از ديدگاه پست مدرنيسم.

قربانی، ایوب. (1386). ارزشیابی دوره های آموزش ضمن خدمت ICT دبیران دوره متوسطه شهر اراک.

انصاری، طیبه. (1386). مطالعه تطبيقي تلفيق فناوري اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسي دوره آموزش عمومي آموزش وپرورش كشورهاي مالزي آمريكا انگلستان وايران.

لرکیان، مریم. (1385). مطالعه تطبیقی استراتژی های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات.

سوابق تدریس، شغلی و اجرایی