رزومه دکتر صغری اکبری

نام و نام خانوادگی : صغری اکبری چرمهینی

سال تولد : 1352

شغل : هیئت علمی

مرتبه علمی :

Mail akbariso@yahoo.com

Site

icon-e-learning-1b72z9p آموزش الکترونیک

سوابق تحصیلی

دکتری روانشناسی شناختی, دانشگاه لایدن- هلند (۲۰۱۱ - ۲۰۰۶).

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی, (با کسب رتبه ۳ کنکور کارشناسی ارشد) , دانشگاه : تربیت مدرس(۱۳۷۸)

کارشناسی روانشناسی کودکان استثنایی دانشگاه : اصفهان(۱۳۷۴).
تالیف

مقاله ها :

Akbari Chermahini, S., & Hommel, B. (۲۰۱۰). The (b)link between creativity and dopamine: Spontaneous eye blink rates predict and dissociate divergent and convergent thinking. Cognition, Volume ۱۱۵, Issue ۳.

Akbari Chermahini, S., & Hommel, B. (۲۰۱۲). Creative mood swings: Divergent and convergent thinking affect mood in opposite ways. Psychological Research, Volume ۷۶, Issue ۵, ۶۳۴-۶۴۰

Akbari Chermahini, S., & Hommel, B. (۲۰۱۲). More creative through positive mood? Not everyone!Frontiers in human neuroscience, Volume ۶:۳۱۹.

Akbari Chermahini, S., Hickendorff, M., & Hommel, B. (۲۰۱۲). Development and validity of a Dutch version of the Remote Associates Task: An item-response theory approach. Thinking Skills and Creativity, ۷, ۱۷۷-۱۸۶

Akbari Chermahini, S., Ghanbari, A., Ghanbari Talab, M. (۲۰۱۳). Learning styles and academic performance of students in English as a second-language class in Iran. Bulgarian Journal of Science and Education Policy (BJSEP), Volume ۷, Number ۲.

صغري اكبري چرمهيني- كاظم رسولزاده طباطبايي- دكتر جواد اژه اي ١٣٧٨, &#۳۹;مقايسه رفتار سازشي دانش آموزان تيزهوش و عادي چهارم ابتدايي شهر اصفهان&#۳۹;, مجله روانشناسي, شماره دهم, صفحات ۷۰-۲۰

صغرا اکبري چرمهيني و مريم‌‌ فاتحي‌زاده. مقايسه رشد اجتماعي، سازگاري اجتماعي و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان عضو كانون‌هاي فرهنگي ـ تربيتي با ساير دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان. نمايه پژوهشي, ۱۳۸۳.

صغرا اکبری چرمهینی, فائزه ادیب نیا, مریم حیدری. (۱۳۹۲). دینداری و اعتیاد: نقش تعدیل کنندگی باورهای مذهبی در گرایش به اعتیاد در نوجوانان, فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی ویژه نامه اولین کنگره ملی اعتیاد و رفتارهای پرخطر شماره تابستان , (ص ۳۹-۳۷).

صغرا اکبری چرمهینی، پرستو خدابخشی، مهسا نجفی. (۱۳۹۲). بررسی نگرش دانشجویان در ارتباط با لزوم ارائه ی واحد درسی در زمینه ی اعتیاد، فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی ویژه نامه اولین کنگره ملی اعتیاد و رفتارهای پرخطر, شماره تابستان, (ص ۴۶-۴۴).

صغرا اکبری چرمهینی، ذبیح اله رامشخواه، حسین اسماعیلی تبار، متانت قناتی، ریحانه دهستانی. بررسی مقایسه ای شیوه های حل مسئله در معتادین تحت سه روش درمانی متفاوت. فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختیویژه نامه اولین کنگره ملی اعتیاد و رفتارهای پرخطر شماره تابستان ۱۳۹۲, (ص ۴۳-۴۰).

مرضيه سادات سجادي نژاد، صغري اکبري چرمهيني. تجربيات مذهبي در آيينه علوم شناختي و اعصاب: مروري بر تحقيقات انجام شده (در دست چاپ) . دومین کنگره علوم انسانی اسلامی ۱۳۹۳.

طرح های پژوهشی

کنترل شناختی تمایل به رفتارهای پرخطر در نوجوانان- با حمایت دانشگاه اراک

راهنمایی و مشاوره پایان نامه

تحليل سيگنالهای مغزي در حين توجه ماندگار (مشاور)

بررسی عملکردهای شناختی (بازداری, برنامه ریزی, و انعطاف پذیری) مصرف کنندگان مواد مخدر قبل و بعد از درمان دارویی ( راهنما)

مقایسه مولفه های بخشش (خود, دیگران, و شرایط) در افراد افسرده, پرخاشگر, و بهنجار (مشاور)
سوابق تدریس دانشگاهی

از سال ۱۳۹۱ تا کنون

تدریس دروس:

روانشناسی شناختی آمار توصیفی, آمار استنباطی, مقدمات نروسایکولوژی, پویایی گروه, روانشناسی تفاوتهای فردی, روانشاسی عمومی, روانسنجی, تفکر و زبان, احساس و ادراک. روانشناسی عمومی

برگزاری دوره ها و کارگاه ها

کارگاه آموزشی آمادگی ازدواج, اداره بهزیستی دامغان, ۱۳۸۴

کارگاه آموزشی مهارتهای اجتماعی و هوش هیجانی ، آموزش و پرورش دامغان ، ۱۳۸۵

کارگاه آموزشی آشنایی با علوم اعصاب ویژه مراکز اختلالات یادگیری استان مرکزی, ۱۷ مهر و ۲۰ آذر ۱۳۹۲.

کارگاه آموزشی خلاقیت و هوش هیجانی, سازمان هلال احمر, استان مرکزی, اراک, زمستان ۱۳۹۲.

کارگاه آموزشی سبکهای تفکر, ویژه معلمین دبیرستانهای کم توان ذهنی, اراک, زمستان ۱۳۹۲