دکتر سعید شاه حسینی

photo_2015-07-12_21-37-51

نام و نام خانوادگی : سعید شاه حسینی

سال تولد : 1351

شغل : عضو هیئت علمی

مرتبه علمی : استادیار

Mail s-shahhosseini@araku.ac.ir

Site www.sshh.ir

icon-e-learning-1b72z9p آموزش الکترونیک

سوابق تحصیلی
کارشناسی سینما از دانشگاه هنر، تهران (1374)

کارشناسی ارشد سینما از دانشگاه هنر، تهران (1377)

دکترای علوم ارتباطات از دانشگاه علامه طباطبایی (1390)
سوابق شغلی و اجرایی
 • مدیر فرهنگی دانشگاه اراک به مدت یک سال از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۰
 • عضو هيئت داوري فيلمهاي كوتاه جشن خانه سينما ، سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۶
 • دبير اولين جشنواره گليم استان مركزي
 • عضو هيئت داوري چندين جشنواره فيلم داخلي ۱۳۸۵-۱۳۹4
 • طراحی آموزشی دروس کارگردانی انجمن سینمای جوانان ایران ۱۳88-۱۳۹3
 • همكاري در بخش انسان شناسي تصويري سايت علمي www.Anthropology.ir
 • عضو شورای تخصصی آموزش کارگردانی انجمن سینمای جوانان ایران از سال 1388 تا 1394
 • مدیر گروه علوم تربیتی و روانشناسی، از سال 1393 تا کنون
 • عضو داوری مقالات فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
 • استاد مشاور انجمن تکنولوژی آموزشی از سال 1393
 • عضو کارگروه بررسی توانایی علمی اجرایی جذب هیئت علمی دانشگاه اراک در گروه آموزشی علوم تربیتی از سال 1393 الی 1395
 • مامور راه اندازی دانشکده هنر از سال 1394
 • استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه اراک از سال 1394 به مدت دو سال
 • داور کمیته ادبی (فیلمنامه) بیست و پنجمین جشنواره فرهنگی و هنری دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان سال 1394
 • داور مقالات همایش ملی مدیریت آموزش ، اردیبهشت ماه 1394
 • داور مقالات برخی فصلنامه های علمی پژوهشی ارتباطات و تکنولوژی آموزشی
تالیف و ترجمه کتب

تالیف :

مبانی فیلمسازی، دانشگاه اراک، سال 1383

مبانی فیلمسازی، ویرایش دوم ، دانشگاه اراک، 1390

مقاله های علمی پژوهشی :

 • سینماي ایران، مخاطب و نیازهاي فردي و اجتماعی. علی اصغرکیا، سعید شاهحسینی. فصلنامه علوم اجتماعی شماره 64،بهار 1393
 • رابطه ی ميزان نظارت والدین بر کودکان در تماشای تلویزیون و رسانه های ویدئویی با پرخاشگری آنها سعيد شاه حسينی و منصور عبدی فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی مرکزی – سال پنجم / شماره 4 /زمستان 1394
 • مقايسه تأثيرميزان استفاده ازارتباطات بي واسطه وارتباطات رسانه اي برميزان تفكرخلاق دانشجويان كارشناسي علوم تربيتي دانشگاه اراك جواد آقا محمدی – سعيد شاه حسينی فصلنامةعلمي٬پژوهشي ابتكاروخلاقيت درعلوم انساني.140 ­دورةپنجم٬شمارةچهارم٬بهار 95 ٬صص 121 مقالات ارائه شده درهمایش ها و کنفرانس ها

  How the Iranian Instructional TV Network uses the Visuals for Instructional Contents Saeed Shahhosseini and Hakimeh Salahshuri Behzadi Indian Journal Of Natural Science. Vol.5 / Issue 28/ February 2015s. ISSN: 0976 – 0997

مقاله های ارائه شده در همایش ها و کنفرانس ها

 • خلاصه مقاله " ضرورت بازنگری در پاره ای از دروس رشته تکنولوژی آموزشی" در سمینار کاربرد تکنولوژی آموزشی در آموزش عالی ایران سال ۱۳۸۲ –دانشگاه اراک
 • درآمدي برحقوق مالكيت ادبي و هنري ايران و استثنائات آن همايش ملي وضعيت كنوني و آينده حقوق ارتباطات و رسانه در ايران – ايران٬ تهران – 27 اردیبهشت 1395

The Impacts of Drama Performance on English Language Speaking Skill

کنفرانس بين المللي انگليسي ­فرانسه زبانشناسي كاربردي و ادبيات – ايران٬ سنندج – 23 و 24 اردیبهشت 1395

The effects of language laboratory on English language Wrritng Skill

کنفرانس بين المللي انگليسي ­فرانسه زبانشناسي كاربردي و ادبيات – ايران٬ سنندج – 23 و 24 اردیبهشت 1395

طرح های پژوهشی
 • فیلم پژوهش " معرفی دانشگاه اراک" برای گروه پژوهش دانشگاه اراک سال ۱۳۸۰
 • امكانسنجي ايجاد كلاس هاي مجازي در دانشگاه اراك سال ۱۳۸۸
 • رابطه‌ی میزان نظارت والدین برکودکان در تماشای تلویزیون و رسانه‌های ویدئویی با پرخاشگری آنها
 • تولید و اعتبار بخشی چند رسانه ای و شبیه ساز آموزش عکاسی

راهنمایی و مشاوره پایان نامه

راهنمایی

1392

حکیمه سلحشوری بهزادی

تحلیل محتوای آموزشی شبکه آموزش ایران بر اساس هد ف، مخاطب و محتوا

1392

مسعود ترک

رابطه میزان کار برد فناوری های مجتمع توسط معلمان پایه ششم ابتدایی ناحیه یک شهر اراک

1392

مسعود رجبی

مقایسه انگیزه پییشرفت ، خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر سال سوم ریاضی مدارس هوشمند و عادی شهر همدان در سال تحصیلی 1392-1391

1393

محمد علی مرادی

رابطه ی میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با سواد اطلاعاتی و مهارت‌های تفکر انتقادی در بین دانشجویان مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرستان دلفان در سال تحصیلی 93-92

1393

محمد رحمتی

تاثیر چند رسانه‌ای آموزش مفاهیم علوم در یادگیری، یادداری و انتقال یادگیری دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهرستان خنداب در سال تحصیلی 93-92

1394

خدیجه رسایی

تحلیل محتوای آموزشی و تربیتی فیلم های تولید شده در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

1394

ثنور کریمی

مقایسه تاثیر نمایش آموزشی و روش معمول لابراتواری بر یادگیری مهارت‌های چهارگانه زبان انگلیسی

1394

جواد آقا محمدی

مقایسه ی تاثیر میزان استفاده از ارتباطات بی واسطه و ارتباطات رسانه ای بر میزان انگیزش پیشرفت ، تفکر انتقادی و تفکر خلاق دانشجویان کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه اراک در سال تحصیلی 94-1393

1394

هادی ولیان

بررسی تاثیر روش تدریس بحث گروهی بر میزان یادگیری و خودپنداره ی تحصیلی دانش اموزان در درس دین و زندگی سال دوم مکتوسطه شهرستان الیگودرز

1394

محمد هاشمی قشلاقی

ارزشیابی نرم افزارهای چند رسانه ای موسسه های گنجینه یاد، لوح قلم و رهپویان دانش و اندیشه برای دوره ی دوم متوسطه در سال تحصیلی 94-1393

1396

لیلا سادات مومنی

تاثير آموزش همراه با آزمايشگاه مجازي فيزيك بر ميزان يادگيري يادداري و علاقه به درس دانش آموزان پايه سوم متوسطه شهر اراك

مشاوره

1385

محمد اکبری بورنگ

بررسی رابطه بین هوش هیجانی اضطراب و خود کار آمدی رایانه در دانشجویان دانشگاه اراک

1391

سعید بیات

تاثیر چند رسانه‌ای مفاهیم علوم بر خودپنداره تحصیلی، خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس چندپایه ابتدایی شازند در سال تحصیلی

91-1390

1393

جواد رحیمی بلداجی

رابطه ی اضطراب رایانه ای با پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانش آموزان پسر متوسطه ی مدارس هوشمند شهرستان بروجن در سال تحصیلی 1393-1392

1393

نرگس یوسفی کنجدر

بررسی شیوه پخش فیلم آموزشی جغرافیا بر میزان یادگیری، یادداری و نگرش به درس دانش آمزان دختر سال سوم راهنمایی شهرستان ملایر در سال تحصیلی 1393-1392

1393

مریم بهنام مقدم

تاثیر چند رسانه ای آموزشی مطالعات اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی و رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر پایه پنجم ابتدایی شهر اراک در سال تحصیلی 94-93

1394

منیره السادات بیدکی

تاثیر شکاف دیجیتالی بر گرایش به انگیزه ی پیشرفت، مدیریت انگیزه آفرینی کارکنان دانشگاه اراک در سال 1394

1394

لیلا معرفی شلحه

تاثیر چند رسانه ای بر نگرش به درس، انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته های ربان انگلیشی دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان آباده در سال تحصیلی 94-1393

1394

فاطمه صحرایی

تاثیر الگوی یادگیری زایشی بر انگیزش پیشرفت تحصیلی، راهبردهای یادگیری خود تنظیمی و یادگیری دانشجویان رشته ی علوم تربیتی دانشگاه اراک در سال تحصیلی 94-93

1394

محسن باقری

آموزش چند رسانه های رژیم غذایی به مادران و تاثیر آن بر رفتار ناسازگارانه و مهارت های ارتباطی کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم شهر اراک در سال تحصیلی 94-1393

1395

زهرا فراهانی

رابطه سبك هاي يادگيري شناختي با سواد اطلاعاتي و فرسودگي تحصيلي دانشجويان كارشناسي رشته تكنولوژي آموزشي دانشگاه اراك در سال تحصيلي 94-95

سوابق تدریس دانشگاهی
 • تولید فیلم های آموزشی – تولید برنامه های تلویزیونی – اصول عکاسی – عکاسی آثار موزه‌ای، رادیو و تلویزیون آموزشی –تئوری ها و روش های کاربرد رسانه های جمعی، مبانی ارتباطات انسانی، روانشناسی تبلیغات و رسانه ها، روانشناسی محیطی، سیر اندیشه های معماری، خلاقیت تصویری و نمایشیف اطلاعات عمومی هنر

سوابق تدریس غیر دانشگاهی

 • کارگردانی سینما ، تدوین، مستند سازی در انجمن سینمای جوانان ایران
سایر فعالیتها (فرهنگی- اجتماعی)

اجرای کارگاه های آموزشی فیلمسازی داستانی و مستند در شهرهای زاهدان، بجنورد، گرگان،نهاوند ، اراک و زاهدان به دعوت انجمن سینمای جوانان ایران۱۳۹۰-۱۳۹۱

* فیلمسازی

** فیلمهای کوتاه داستانی

 1. مي‌خواستم بدانم، 1367 ، 8 م م . 7 دقیقه.
 2. جايي براي بازي ،1368، 8 م م . 10 دقیقه
 3. تنهايي و راه 1368، 8 م. م 15 دقیقه
 4. ایست، 1369 8 م م . 10 دقیقه
 5. سايه ديروز 1369 8 م م . 15 دقیقه
 6. ندای آغاز 1370 8 م.م. 1 دقیقه
 7. نوازش 1370 8 م.م.1 دقیقه
 8. نبوغ 1371 8م.م. 1 دقیقه
 9. سه چهارم 1371. 8.م.م. 1 دقیقه
 10. مثل گل های قالی، 1370، 8 م.م . 15 دقیقه
 11. شب هاي خستگي، 1371 ، 8 م.م. 15 دقیقه
 12. اميد، 1372، 16 م.م. 7 دقیقه
 13. روز سكوت و كار، 1373، 16م.م. 12 دقیقه
 14. پناه گاه ،1376، بتاكم ، 18 دقيقه
 15. شب هاي خستگي 1377 16 م.م. 25 دقيقه
 16. افسانه ستاره آبي ،1379 بتاكم، 30 دقيقه
 17. گره، 1380، بتاکم، 15 دقیقه
 18. گاري شكسته ،1382 35 م.م. 15 دقيقه
 19. باغ و بازي، 1387، دی وی کم 15 دقیقه
 20. آرامش گمشده 1378، دی وی کم 15 دقیقه
 21. بارانی که از آسمان می آید،1391،دی وی کم.12 دقیقه

** مجموعه های تلویزیونی مستند

 1. برش ( مجموعه تلویزیونی آموزشی)،1378، 18 قسمت 10 دقيقه اي
 2. دست ساخته ها مجموعه مستند کوتاه تلویزیونی ،1386 13 قسمت 15 دقیقه‌ای

نور، سکوت و صدای آهن ، قلمزنی، سفالگری، نگارگری، سنگ‌های زینتی، مسگری، گیوه، فرش، چله‌کشی، رنگرزی، تنه تابی، منبت، نقشه فرش، آینه کاری، جاجیم بافی

 1. دانستنی‌ها، 1391 مجموعه تلویزیونی آموزشی 26 قسمت 20 دقیقه‌ای
 2. ساخت 5 قسمت 20 دقیقه ای از مجموعه تلویزیونی مستند دست آفریده ها 1392

یک احساس خوب، امیر ساعی، نخ نازک طلا، برای فردا، مینا، در حضور آسمان،

5. مجموعه تلویزیونی مستند آب و خاک 1395، 13، قسمت 30 دقیقه ای

کویرمیقان، بیابان، آبخیزداری، ترسیب کربن، نهالستان، جنگل‌های دست‌کاشت، ذخیره‌گاه گونه‌ها، آسیب، گیاهان دارویی، بهره‌برداری از گیاهان، طبیعت در زندگی شهری، مراتع، طبیعت گردی

**فیلمهای مستند کوتاه

 1. دانشگاه اراك 1380 بتاكم 60 دقيقه
 2. نقش 1384، دی وی کم، 15 دقیقه
 3. چرخ ،1384، دی وی کم. 15 دقيقه
 4. كمانچه ،1384، دی وی کم. 15 دقيقه
 5. صنعت برق باختر، 1388 دی وی کم.25 دقیقه
 6. تک درخت ،1389، دی وی کم 30 دقیقه
 7. مستند خیالی سازی ،1389 دی وی کم،30 دقیقه
 8. در حضور آسمان، 1386-1392مستند، 50 دقیقه
 9. خورشید، باغ و پنجره 1393، مستند، 28 دقیقه

جشنواره ها:

 • می خواستم بدانم، سال 1367 اولين جشنواره سينماي جوان استان مركزي
 • جايي براي بازي، 1368 دومين جشنواره سينماي‌جوان استان مركزي
 • تنهایی و راه 1369 سومين جشنواره استاني سينماي جوان
 • سایه‌ی دیروز، 1370، نهمین جشنواره سراسري سينماي جوان ، تهران
 • سه چهارم 1991 یونیکا، ایتالیا
 • سایه‌ی دیروز، 1991، دویسبرگ، آلمان
 • سایه‌ی دیروز، 1991، هامبورگ، آلمان
 • مثل گل‌های قالی، 1371، جشنواره منطقه اي سينماي جوان اصفهان
 • شبهای خستگی،1372، یازدهمین جشنواره سراسری سينماي جوان ، تهران
 • مثل گل هاي قالي،1993، در جشنواره اميپس آرژانتين
 • امید، 1373، جشنواره منطقه اي سينماي جوان، اراک
 • روز سکوت و کار 1374،جشنواره منطقه اي سينماي جوان ياسوج
 • روز سکوت و کار 1375، جشنواره رشد
 • روز سکوت و کار 1375، چهاردهمین جشنواره‌ی سراسری سینمای جوان،تهران
 • روز سکوت و کار 1375، اولین جشنواره‌ی فیلم دانشجویی کشور
 • گره، 1380 جشنواره سراسري سينماي جوان، تهران
 • گاری شکسته،2005، جشنوارة بين المللي Kinofilm منچستر، انگلستان
 • گاری شکسته، 2005، جشنوارة بين المللي Heusca، اسپانیا
 • نقش، 1385، بیست دومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران
 • نقش،1385، سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم رشد
 • نقش،2007، جشنواره فيلم هاي ملل اتريش
 • کمانچه،1385، سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم رشد
 • کمانچه،2007، جشنوارهKelibia ،تونس
 • آرامش گمشده، 1386، چهارمین جشنواره‌ی ملی فیلم دانشجویی
 • نور سكوت و صداي آهن، 1387، جشنواره‌ي فيلم كوتاه تهران
 • آرامش گمشده، 1388 جشنواره‌ي بین المللی فيلم كوتاه تهران.
 • آرامش گمشده، 1389، نهمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان، بوشهر
 • نور سكوت و صداي آهن ،1391، جشنواره تلویزیونی جام جم، تهران
 • نور سكوت و صداي آهن،1391،جشنواره فیلمهای صنعتی، دانشگاه شریف
 • بارانی که از آسمان می آید، 1391، چهل و هفتمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان، خرم آباد.
 • بارانی که از آسمان می آید،1391، جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران.
 • خورشید باغ و پنجره، 1393، جشنواره فیلم کوتاه تهران
 • خورشید باغ و پنجره، 1393، جشنواره سینما حقیقت
 • خورشید باغ و پنجره، 1393، جشنواره وارش
 • آبخیزداری ،1395 جشنواره بین المللی فیلم رشد